Social media - krótka charakterystyka

Platformy takie jak TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Discord, Facebook i WhatsApp przyciągają młodych użytkowników swoimi unikalnymi funkcjami, ale również niosą ze sobą pewne zagrożenia.

SOCIAL MEDIA

5/30/20242 min read

woman in green tank top holding smartphone during daytime
woman in green tank top holding smartphone during daytime

Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym dzieci i młodzieży, stając się integralną częścią ich codziennej komunikacji, rozrywki i zdobywania informacji. W dobie cyfrowej, młode pokolenie spędza znaczną ilość czasu online, korzystając z różnych platform społecznościowych, które oferują różnorodne funkcje i możliwości. TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Discord, Facebook i WhatsApp to tylko niektóre z nich, które cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży. Każda z tych platform posiada unikalne cechy, które przyciągają młodych użytkowników, ale również niesie ze sobą potencjalne zagrożenia. W związku z tym, niezwykle istotne jest zrozumienie, w jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z tych mediów, jakie korzyści i wyzwania z nimi związane, oraz jak zapewnić bezpieczeństwo w sieci. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowane zostaną kluczowe media społecznościowe, z których korzystają młodzi ludzie, wraz z analizą ich wpływu na rozwój i codzienne funkcjonowanie młodego pokolenia.

Oto kluczowe platformy społecznościowe używane przez młode osoby:

 1. TikTok:

  • Charakterystyka: Krótkie filmy wideo, zwykle z muzyką, efektami specjalnymi i synchronizacją ruchu ust.

  • Popularność: Bardzo popularna wśród młodzieży ze względu na dynamiczną i angażującą formę treści.

  • Zagrożenia: Możliwość napotkania nieodpowiednich treści, ryzyko cyberprzemocy, uzależnienie od ekranu.

 2. Instagram:

  • Charakterystyka: Platforma do udostępniania zdjęć i filmów, z funkcjami takimi jak Stories, IGTV i Reels.

  • Popularność: Szczególnie popularna wśród młodzieży starszej, oferuje szerokie możliwości kreacji wizualnej.

  • Zagrożenia: Presja społeczna związana z wyglądem, wpływ na samoocenę, możliwość cyberprzemocy.

 3. Snapchat:

  • Charakterystyka: Aplikacja do wysyłania zdjęć i filmów, które znikają po obejrzeniu. Zawiera funkcje takie jak Snap Map, Bitmoji i filtry AR.

  • Popularność: Popularna wśród młodszej młodzieży ze względu na ulotność treści i kreatywne filtry.

  • Zagrożenia: Ryzyko wysyłania nieodpowiednich treści, cyberprzemoc, trudności w kontrolowaniu treści znikających.

 4. YouTube:

  • Charakterystyka: Platforma do udostępniania i oglądania filmów. Młodzież często korzysta z niej do oglądania vlogów, tutoriali, teledysków i rozgrywek gier.

  • Popularność: Bardzo popularna ze względu na różnorodność treści i możliwość uczenia się poprzez filmy.

  • Zagrożenia: Ekspozycja na nieodpowiednie treści, reklamy, ryzyko uzależnienia od długiego oglądania.

 5. Discord:

  • Charakterystyka: Platforma komunikacyjna, głównie dla graczy, oferująca czaty głosowe, tekstowe i wideo.

  • Popularność: Popularna wśród młodzieży grającej w gry komputerowe, umożliwia tworzenie społeczności i grup tematycznych.

  • Zagrożenia: Ryzyko cyberprzemocy, możliwość kontaktu z nieznajomymi, ekspozycja na nieodpowiednie treści.

 6. Facebook:

  • Charakterystyka: Platforma społecznościowa umożliwiająca udostępnianie postów, zdjęć, filmów i komunikację przez Messenger.

  • Popularność: Mniej popularna wśród najmłodszych użytkowników, bardziej używana przez starszą młodzież i dorosłych.

  • Zagrożenia: Ryzyko cyberprzemocy, prywatność danych, ekspozycja na fake news.

 7. WhatsApp:

  • Charakterystyka: Aplikacja do komunikacji tekstowej, głosowej i wideo.

  • Popularność: Powszechnie używana do prywatnej komunikacji, szczególnie w grupach szkolnych i rodzinnych.

  • Zagrożenia: Ryzyko cyberprzemocy, możliwość przesyłania nieodpowiednich treści, prywatność danych.

Każda z tych platform ma swoje specyficzne cechy, które przyciągają młodzież, ale również niesie ze sobą pewne zagrożenia. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi, z jakich platform korzystają dzieci, i edukowali je na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.