Profilaktyka

Uzależnień od Technologii

people holding shoulders sitting on wall
people holding shoulders sitting on wall

Współczesne społeczeństwo nieodłącznie związane jest z technologią, która przenika wszystkie aspekty życia codziennego. Niemniej jednak, nadmierne korzystanie z technologii może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Wobec tego, profilaktyka uzależnień od technologii staje się kluczowym elementem ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uzależnienie od Technologii: Skala Problemów

Badania wykazują, że uzależnienie od technologii, w tym smartfonów, gier komputerowych oraz mediów społecznościowych, stanowi rosnące zagrożenie. Zgodnie z raportem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 20% polskich nastolatków wykazuje objawy uzależnienia od Internetu. Metaanaliza przeprowadzona przez Kussa i Griffithsa wskazuje, że 6-11% populacji młodzieżowej na świecie może być uzależnionych od Internetu .

Dzieci

Wpływ na rozwój: Długotrwałe korzystanie z urządzeń elektronicznych może mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Badania wskazują, że dzieci spędzające więcej niż dwie godziny dziennie przed ekranem mają większe trudności z koncentracją, problemy ze snem oraz są bardziej narażone na otyłość. Metaanaliza Hinkley i współpracowników podkreśla, że nadmierne korzystanie z ekranów w młodym wieku może prowadzić do opóźnień w rozwoju językowym i społecznych .

Strategie profilaktyczne:

 • Ustalanie ograniczeń czasowych: Rodzice powinni monitorować i ograniczać czas spędzany przez dzieci przed ekranem.

 • Zachęcanie do aktywności fizycznej: Promowanie aktywnego trybu życia i angażowanie dzieci w zajęcia na świeżym powietrzu.

 • Edukacja na temat bezpiecznego korzystania z Internetu: Nauka dzieci zasad bezpiecznego korzystania z technologii.

Młodzież

Wpływ na zdrowie psychiczne: Młodzież jest szczególnie narażona na negatywne skutki uzależnienia od technologii, takie jak depresja, lęki społeczne i niskie poczucie własnej wartości. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Pittsburghu wykazały, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych jest związane z wyższym ryzykiem depresji u młodzieży . Metaanaliza Twenge i Campbella wskazuje na silną korelację między czasem spędzanym przed ekranem a wzrostem problemów emocjonalnych wśród nastolatków .

Strategie profilaktyczne:

 • Promowanie zdrowych nawyków cyfrowych: Edukacja na temat umiejętnego zarządzania czasem spędzanym online.

 • Wsparcie emocjonalne: Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla młodzieży oraz stworzenie przestrzeni do otwartej rozmowy o problemach związanych z technologią.

 • Rozwijanie zainteresowań: Zachęcanie młodzieży do rozwijania pasji i zainteresowań poza światem wirtualnym.

Dorośli

Wpływ na życie zawodowe i osobiste: Uzależnienie od technologii może negatywnie wpływać na produktywność w pracy oraz relacje interpersonalne. Dorośli spędzający nadmiernie dużo czasu online mogą zaniedbywać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, co prowadzi do stresu i konfliktów. Metaanaliza Andersona i współpracowników podkreśla, że nadmierne korzystanie z Internetu może prowadzić do problemów z koncentracją i obniżenia efektywności zawodowej .

Strategie profilaktyczne:

 • Ustalanie granic: Wprowadzenie reguł dotyczących korzystania z technologii w domu i w pracy.

 • Detoks cyfrowy: Regularne przerwy od technologii, takie jak weekendy bez ekranów czy wakacje offline.

 • Samorozwój: Udział w kursach i warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia i zarządzania stresem.

Podsumowanie

Profilaktyka uzależnień od technologii wymaga zaangażowania na różnych poziomach: indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Poprzez edukację, wsparcie i wprowadzanie zdrowych nawyków, możemy skutecznie przeciwdziałać uzależnieniom i promować zdrowy, zrównoważony styl życia w erze cyfrowej.

Bibliografia:

 1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, "Raport o uzależnieniu od Internetu wśród młodzieży", 2020.

 2. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). "Internet addiction in adolescence: Prevalence and risk factors". Journal of Behavioral Addictions, 4(1), 15-21.

 3. Hinkley, T., et al. (2014). "Screen time and young children's physical activity and sedentary behavior: A systematic review". Acta Paediatrica, 103(9), 935-941.

 4. Uniwersytet w Pittsburghu, "Związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a depresją u młodzieży", 2021.

 5. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). "Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study". Preventive Medicine Reports, 12, 271-283.

 6. Anderson, E. L., Steen, E., & Stavropoulos, V. (2017). "Internet use and problematic Internet use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood". International Journal of Adolescence and Youth, 22(4), 430-454.