Metaanalizy
i artykuły

Najnowsza wiedza na wyciągnięcie ręki.

Nie musisz śledzić badań - zrobimy to za Ciebie.

pink and black wallpaper
pink and black wallpaper
pink and white clouds
pink and white clouds
landscape photo of mountains
landscape photo of mountains
purple and white abstract painting
purple and white abstract painting
purple textile in close up photography
purple textile in close up photography
purple textile on white textile
purple textile on white textile
pink and white clouds
pink and white clouds
landscape photo of mountains
landscape photo of mountains

Gry a zdrowie fizyczne

Interaktywne gry wideo zmniejszające pediatryczny ból proceduralny i lęk
Wpływ aktywnych gier wideo na zdrowotną sprawność fizyczną i kompetencje motoryczne u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością
Wpływ aktywnych gier wideo na podstawowe umiejętności motoryczne i sprawność fizyczną zdrowych dzieci
Gry wideo, otyłość i dzieci
Wpływ aktywnych gier wideo na dzieci i młodzież
Wpływ gier typu exergames na uczenie się wychowania fizycznego w kontekście ery sztucznej sztucznej inteligencji
pink and black wallpaper
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line
white wall paint with black line

Gry a zdrowie psychiczne

Interaktywne gry wideo zmniejszające pediatryczny ból proceduralny i lęk
Wpływ aktywnych gier wideo na podstawowe umiejętności motoryczne i sprawność fizyczną zdrowych dzieci
Wpływ aktywnych gier wideo na dzieci i młodzież
Wpływ gier typu exergames na uczenie się wychowania fizycznego w kontekście ery sztucznej sztucznej inteligencji
Metaanaliza długofalowego, zależnego od wieku wpływu brutalnych gier wideo na agresję
Terapeutyczne i profilaktyczne wykorzystanie gier wideo w psychiatrii dzieci i młodzieży
Promowanie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży za pomocą technologii cyfrowych
Jak skuteczne są gry komputerowe w promowaniu zdrowia psychicznego i zmiany zachowań zdrowotnych u dzieci i młodzieży?
pink and black wallpaper
pink and black wallpaper
pink and white clouds
pink and white clouds
landscape photo of mountains
landscape photo of mountains
purple and white abstract painting
purple and white abstract painting
purple textile in close up photography
purple textile in close up photography
purple textile on white textile
purple textile on white textile
pink and white clouds
pink and white clouds
landscape photo of mountains
landscape photo of mountains

Gry a zdrowie fizyczne

Interaktywne gry wideo zmniejszające pediatryczny ból proceduralny i lęk
Wpływ aktywnych gier wideo na zdrowotną sprawność fizyczną i kompetencje motoryczne u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością
Wpływ aktywnych gier wideo na podstawowe umiejętności motoryczne i sprawność fizyczną zdrowych dzieci
Gry wideo, otyłość i dzieci
Wpływ aktywnych gier wideo na dzieci i młodzież
Wpływ gier typu exergames na uczenie się wychowania fizycznego w kontekście ery sztucznej sztucznej inteligencji