Rodzice Uzależnionych Dzieci i Młodzieży

"Muszę być online, inaczej ominie mnie coś ważnego!", "Wszyscy moi znajomi grają całą noc, dlaczego ja nie mogę?", "Czuję się dobrze tylko wtedy, gdy gram." - takie słowa często słyszą rodzice dzieci uzależnionych od technologii. Stając przed wyzwaniem, jakim jest uzależnienie od internetu i gier komputerowych, rodzice muszą zrozumieć, jak poważny jest problem i jak skutecznie wspierać swoje dzieci w walce o zdrowe nawyki cyfrowe. Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznawać symptomy, gdzie szukać pomocy i jakie strategie zastosować, by przeciwdziałać uzależnieniu.

a man, woman and child sitting on a couch looking at their cell phones
a man, woman and child sitting on a couch looking at their cell phones
a person wearing headphones watching a television
a person wearing headphones watching a television
woman smiling while using her phone
woman smiling while using her phone

Diagnoza Uzależnienia

Testy i kwestionariusze do oceny stopnia uzależnienia

Diagnoza uzależnienia od technologii u dzieci i młodzieży zaczyna się od oceny stopnia uzależnienia. W tym celu można skorzystać z różnych testów i kwestionariuszy, które pomagają zrozumieć poziom problemu.

 1. Internet Addiction Test (IAT) – To jedno z najpopularniejszych narzędzi do oceny uzależnienia od internetu. Składa się z 20 pytań, które dotyczą różnych aspektów korzystania z sieci. Wynik testu może wskazać, czy młodzież jest uzależniona i w jakim stopniu. Więcej informacji i test IAT można znaleźć tutaj.

 2. Kwestionariusze diagnostyczne – Narzędzia takie jak Kwestionariusz Uzależnienia od Internetu Younga (YIAT) lub Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) również pomagają w identyfikacji uzależnienia. Szczegółowy opis i narzędzia można znaleźć na stronie APA.

Symptomy i zachowania wskazujące na uzależnienie

Rozpoznanie uzależnienia od technologii obejmuje obserwację różnych symptomów i zachowań:

 1. Zmiany w zachowaniu – Wycofanie się z życia społecznego, drażliwość, wahania nastroju.

 2. Spadek wyników w nauce – Pogorszenie ocen, brak zainteresowania obowiązkami szkolnymi.

 3. Objawy fizyczne – Problemy ze snem, bóle głowy, zmęczenie.

 4. Uzależnienie od technologii – Potrzeba coraz większej ilości czasu spędzanego przed ekranem, brak zainteresowania innymi aktywnościami. Więcej informacji na stronie Mayo Clinic.

Opcje Leczenia

Informacje o dostępnych terapiach i ośrodkach leczenia uzależnień

Jeśli diagnoza wskazuje na uzależnienie, ważne jest, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Istnieje wiele ośrodków i programów terapeutycznych oferujących pomoc:

 1. Ośrodek Nowe Życie – Oferuje terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Strona ośrodka.

 2. Ranczo Salemi – Specjalizuje się w leczeniu uzależnień od technologii, oferując holistyczne podejście, w tym jogę i medytację. Więcej informacji.

 3. Ośrodek Salus Pro Domo – Proponuje konsultacje psychologiczne oraz kompleksowe programy terapeutyczne. Strona ośrodka.

Rodzaje terapii: indywidualna, grupowa, rodzinne sesje terapeutyczne

Różne rodzaje terapii mogą być stosowane w zależności od indywidualnych potrzeb:

 1. Terapia indywidualna – Skupia się na pracy jeden na jeden z terapeutą, aby zrozumieć przyczyny uzależnienia i opracować strategie radzenia sobie.

 2. Terapia grupowa – Umożliwia wymianę doświadczeń z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi problemami, co może być bardzo wspierające.

 3. Rodzinne sesje terapeutyczne – Pomagają w naprawieniu relacji rodzinnych i angażują całą rodzinę w proces leczenia.

Wsparcie dla Rodziny

Rola rodziny w procesie leczenia uzależnień

Rodzina odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia uzależnień. Wsparcie emocjonalne, zrozumienie i zaangażowanie w terapię są niezbędne:

 1. Edukacja rodziny – Rodzice i rodzeństwo powinni zrozumieć, czym jest uzależnienie od technologii i jak mogą wspierać osobę uzależnioną.

 2. Wsparcie emocjonalne – Okazywanie wsparcia i zrozumienia, zamiast osądzania, jest kluczowe dla procesu zdrowienia.

 3. Zaangażowanie w terapię – Rodzinne sesje terapeutyczne mogą pomóc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i wzmocnieniu więzi.

Grupowe wsparcie dla rodzin osób uzależnionych

Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych oferują możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania porad od innych rodzin, które przeżyły podobne sytuacje:

 1. Al-Anon – Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, ale mogą być pomocne także w przypadku innych uzależnień. Więcej informacji.

 2. Nar-Anon – Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków. Więcej informacji.

Techniki Zarządzania Zachowaniem

Strategie radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka/młodzieży

Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uzależnionych nastolatków wymaga cierpliwości i konsekwencji:

 1. Stawianie jasnych granic – Ustalanie i egzekwowanie zasad dotyczących korzystania z technologii.

 2. Rozmowy o konsekwencjach – Wyjaśnianie, jakie mogą być skutki nadmiernego korzystania z technologii.

 3. Nagradzanie pozytywnego zachowania – Motywowanie dziecka do zdrowych nawyków poprzez nagrody za przestrzeganie zasad.

Narzędzia i techniki do monitorowania i ograniczania czasu spędzanego na technologii

 1. Aplikacje do zarządzania czasem – Narzędzia takie jak Google Family Link, Apple Screen Time i Qustodio pozwalają na monitorowanie i ograniczanie czasu spędzanego na urządzeniach.

 2. Harmonogramy – Tworzenie harmonogramów korzystania z technologii, które obejmują przerwy na inne aktywności, takie jak sport, czytanie czy czas spędzony z rodziną.

 3. Blokady czasowe – Ustalanie określonych godzin, w których korzystanie z technologii jest zabronione, np. podczas posiłków czy przed snem.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu i narzędziom rodzice mogą pomóc swoim dzieciom przezwyciężyć uzależnienie od technologii, promując zdrowe nawyki i wzmacniając więzi rodzinne.