Internet a obraz ciała

Internet, a szczególnie media społecznościowe, wywiera ogromny wpływ na postrzeganie własnego ciała przez użytkowników. Wiele badań wskazuje, że platformy takie jak Instagram, Facebook czy TikTok promują nierealistyczne standardy piękna, które mogą prowadzić do negatywnego postrzegania własnego ciała, niskiej samooceny i zaburzeń odżywiania.

INTERNET

5/30/20242 min read

woman in brown turtleneck sweater standing on brown grass field during daytime
woman in brown turtleneck sweater standing on brown grass field during daytime

Internet, a szczególnie media społecznościowe, wywiera ogromny wpływ na postrzeganie własnego ciała przez użytkowników. Wiele badań wskazuje, że platformy takie jak Instagram, Facebook czy TikTok promują nierealistyczne standardy piękna, które mogą prowadzić do negatywnego postrzegania własnego ciała, niskiej samooceny i zaburzeń odżywiania.

Negatywny wpływ mediów społecznościowych

  1. Idealizacja ciała: Media społecznościowe są pełne wyidealizowanych obrazów ciała, które są często cyfrowo poprawiane. Badania wykazują, że ekspozycja na te obrazy może prowadzić do zwiększonego niezadowolenia z własnego ciała. Według badań Tiggemann i Slater (2014), młode kobiety, które spędzają więcej czasu na Instagramie, częściej porównują się do innych i doświadczają wyższego poziomu niezadowolenia z ciała​​.

  2. Presja społeczna: Platformy społecznościowe wzmacniają presję społeczną dotyczącą wyglądu. Badanie przeprowadzone przez Perloff (2014) wskazuje, że media społecznościowe mogą wzmacniać lęki dotyczące ciała, prowadząc do problemów z obrazem ciała i zaburzeniami odżywiania, zwłaszcza wśród młodych dziewcząt i kobiet​​.

Pozytywne inicjatywy i wsparcie

  1. Ruch ciałopozytywności: Internet także umożliwia dostęp do pozytywnych ruchów, takich jak body positivity, które promują akceptację różnych typów sylwetek. Badania Cohen i innych (2019) pokazują, że treści ciałopozytywne mogą poprawiać samoocenę i zadowolenie z ciała, redukując negatywne efekty wywołane przez tradycyjne media społecznościowe​​.

  2. Edukacja i wsparcie: Internet jest platformą dla edukacji i wsparcia w zakresie zdrowego trybu życia. Użytkownicy mają dostęp do licznych grup wsparcia, które oferują porady dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Badania Frison i Eggermont (2016) wskazują, że uczestnictwo w takich grupach może przyczyniać się do lepszego samopoczucia i bardziej pozytywnego obrazu ciała​​.

Podsumowanie

Internet ma ambiwalentny wpływ na postrzeganie własnego ciała. Z jednej strony, promuje nierealistyczne standardy piękna, które mogą negatywnie wpływać na samoocenę. Z drugiej strony, jest również źródłem wsparcia i edukacji, które mogą pomagać w budowaniu zdrowego i pozytywnego obrazu ciała. Kluczowe jest świadome korzystanie z treści online i aktywne poszukiwanie pozytywnych i wspierających społeczności.

Bibliografia

  1. Cohen, R., Fardouly, J., Newton-John, T., & Slater, A. (2019). #BoPo on Instagram: An experimental investigation of the effects of viewing body positive content on young women's mood and body image. New Media & Society, 21(7), 1546-1564. https://doi.org/10.1177/1461444819826530

  2. Frison, E., & Eggermont, S. (2016). Exploring the relationships between different types of Facebook use, perceived online social support, and adolescents' depressed mood. Social Science Computer Review, 34(2), 153-171. https://doi.org/10.1177/0894439314567449

  3. Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women’s body image concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. Sex Roles, 71(11-12), 363-377. https://doi.org/10.1007/s11199-014-0384-6

  4. Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 47(6), 630-643. https://doi.org/10.1002/eat.22398